[Video] Người Hoa ở Sài Gòn đi chùa rung chuông ngựa để cầu may

Đầu năm mới, chùa Ông ở quận 5, TP HCM tấp nập người đến rung chuông trên tượng ngựa Xích Thố để cầu may đầu năm.

[Video] Người Hoa ở Sài Gòn đi chùa rung chuông ngựa để cầu may