Từ khi nào vượt lấn làn trên cao tốc đã là chuyện “thường ngày ở huyện”?

Từ khi nào vượt lấn làn trên cao tốc đã là chuyện “thường ngày ở huyện”?

Từ khi nào vượt lấn làn trên cao tốc đã là chuyện "thường ngày ở huyện"?

Bất chấp vạch kẻ liền cấm vượt, hàng loạt xe khách và xe du lịch ngang nhiên nối đuôi nhau để vượt.

Như Phúc
Theo UB An toàn Giao thông QG