Trưng bày 300 báu vật Việt Nam trải dài trong 4000 năm lịch sử

Trưng bày 300 báu vật Việt Nam trải dài trong 4000 năm lịch sử

Trưng bày 300 báu vật Việt Nam trải dài trong 4000 năm lịch sử

Trong đó có những hiện vật như rìu tay bằng đá di chỉ Núi Đọ (Thanh Hóa), thuộc thời đại Đá cũ; Những công cụ đá điển hình của văn hóa Hòa Bình (công cụ hình đĩa, rìu ngắn, công cụ 1/4 cuội tìm thấy tại hang Muối – Hòa Bình năm 1965); Phác vật rìu di chỉ Núi Voi (Đông Sơn – Thanh Hóa) sưu tầm năm 1965; Công cụ chặt di chỉ Gò Rừng Sậu (Sơn Vi – Phú Thọ) khai quật năm 1969.

Trống đồng Sao Vàng, một báu vật của văn hóa Đông Sơn.

Trống đồng Sao Vàng, một báu vật của văn hóa Đông Sơn.

Đặc biệt, phần trưng bày này cũng giới thiệu những hình ảnh về cuộc khai quật tại Hang Hùm (Yên Bái) năm 1964. Đây là cuộc khai quật lớn đánh dấu mốc đầu tiên trong quan hệ hợp tác nghiên cứu Khảo cổ học giữa Việt Nam và CHDC Đức. Tại Hang Hùm các chuyên gia khảo cổ học người Đức và Viện khảo cổ học Việt Nam đã tìm thấy những dấu vết, những hiện vật thuộc hậu kỳ đồ đá cũ – văn hóa Sơn Vi.

Điểm nhấn của trưng bày lần này là chuyên đề “Khảo cổ học lịch sử” sẽ đưa người xem trải nghiệm một hành trình lịch sử từ các báu vật khảo cổ học Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên đến các báu vật khảo cổ học thời kỳ phong kiến Việt Nam. Trong đó, với báu vật khảo cổ học Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên là các hiện vật được tìm thấy trong những ngôi mộ gạch thế kỷ 1 – 3, những chứng tích của các cuộc nổi dậy chống phong kiến phương Bắc.

Vât liệu kiến trúc thời Lý - Trần.

Vât liệu kiến trúc thời Lý – Trần.

Với hơn trên 300 hiện vật đặc sắc, đây là lần đầu tiên một trưng bày có quy mô lớn, số lượng hiện vật nhiều nhất được tuyển lựa từ các bảo tàng trải dài từ miền Bắc đến miền Nam Việt Nam.

Đây cũng là minh chứng cho hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, khảo cổ học Việt Nam với những thành tựu to lớn, từ những phát hiện nhỏ lẻ về các nền văn hóa sơ kỳ đá mới như Hòa Bình, Bắc Sơn… và bước đầu nghiên cứu các nền văn hóa thời kim khí như: Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo của các học giả phương Tây.

Tượng Gajasimha (Mỹ Sơn, Quảng Nam).

Tượng Gajasimha (Mỹ Sơn, Quảng Nam).

Sau năm 1954, các nhà khảo cổ học Việt Nam tiếp tục phát hiện và nghiên cứu thêm nhiều nền văn hóa thuộc các giai đoạn khác nhau, lấp được những “khoảng trống” trong lịch sử Việt Nam. Khảo cổ học Việt Nam đã đóng góp nguồn tư liệu quan trọng làm sáng tỏ hơn cội nguồn dân tộc và văn hóa Việt Nam, đặc biệt là thời kỳ lịch sử từ thế kỷ 1 đến đầu thế kỷ XX. Trưng bày sẽ kéo dài đến hết tháng 7, tại số 1 Tràng Tiền (Hà Nội).

Hà Tùng Long