Tận mục cuộc sống của người da đỏ ở Mỹ năm 1948

(Kiến Thức) – Những hình ảnh đặc sắc về cuộc sống của người da đỏ năm 1948 do nhiếp ảnh gia John Collier Jr. thực hiện ở Navajo, lãnh thổ bán tự trị của người Mỹ bản địa nằm trên ba bang Arizona, Utah và New Mexico của nước Mỹ.

Tận mục cuộc sống của người da đỏ ở Mỹ năm 1948