Sức mạnh hai mẫu pháo tự hành đầu tiên của Việt Nam

(Kiến Thức) – Cả hai khẩu pháo tự hành đầu tiên của Việt Nam đều được ra đời trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, tuy nhiên chúng vẫn phát huy được sức mạnh tối đa của mình khi được Quân đội ta sử dụng kể từ những năm 1960 cho tới nay.

Sức mạnh hai mẫu pháo tự hành đầu tiên của Việt Nam