Sự thật về… những lời nói dối

Sự thật về… những lời nói dối

Sự thật về… những lời nói dối

Hôm nay là ngày Cá Tháng 4 – ngày của những lời nói dối vô hại và hài hước. Phải khẳng định rằng trong suốt cuộc đời, ai cũng sẽ có lúc phải nói dối.

Lời nói dối rất phổ biến trong đời sống, từ lời nói dối vô hại tới lời nói dối… có hại. Thậm chí, nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng chúng ta không thể nào trải qua những cuộc nói chuyện dài hơn 10 phút mà không có ít nhất một lời nói dối.

Nói dối là một hành vi rất đặc biệt của tâm lý con người, chúng ta hiểu những gì về lời nói dối?

Bích Ngọc
Tổng hợp