Những năm “bình yên” của lính Mỹ trên chiến trường VN

(Kiến Thức) – Những năm đầu trên chiến trường Việt Nam, binh lính Mỹ có vẻ khá nhàn hạ khi các hoạt động của Quân giải phóng và lực lượng du kích vẫn không nhiều.

Những năm “bình yên” của lính Mỹ trên chiến trường VN