Ngôi chùa nằm bên phế tích Chăm cổ hiếm có ở Việt Nam

(Kiến Thức) – Chùa Bình Trung được xây dựng tại vị trí của một khu đền tháp Chăm. Theo thời gian, những gì còn lại của khu đền Chăm Pa thuở xưa là các phế tích nằm rải rác trong khuôn viên chùa.

Ngôi chùa nằm bên phế tích Chăm cổ hiếm có ở Việt Nam