Ngắm Đà Lạt thu nhỏ trong Đường hầm đất sét

Đường hầm đất sét, còn gọi là Đường hầm điêu khắc, Đường hầm đất đỏ, Làng đất sét,…, trong đó chứa đựng cả một thành phố Đà Lạt thu nhỏ đầy mộng mơ.

Ngắm Đà Lạt thu nhỏ trong Đường hầm đất sét