Loạt xe Honda SH 150i “biển khủng” trăm triệu tại VN

(Kiến Thức) – Ngoài việc sở hữu từ 1 đến 2 chiếc xe máy tay ga Honda SH 125/150i, những người đam mê dòng xe ga hạng sang này còn khiến nhiều người “lác mắt” trước biển kiểm soát siêu độc.

Loạt xe Honda SH 150i “biển khủng” trăm triệu tại VN

Dan xe tay ga Honda SH 150i bien khung, gia chat tai VN

Dan xe tay ga Honda SH 150i bien khung, gia chat tai VN-Hinh-2

Dan xe tay ga Honda SH 150i bien khung, gia chat tai VN-Hinh-3

Dan xe tay ga Honda SH 150i bien khung, gia chat tai VN-Hinh-4

Dan xe tay ga Honda SH 150i bien khung, gia chat tai VN-Hinh-5

Dan xe tay ga Honda SH 150i bien khung, gia chat tai VN-Hinh-6

Dan xe tay ga Honda SH 150i bien khung, gia chat tai VN-Hinh-7

Dan xe tay ga Honda SH 150i bien khung, gia chat tai VN-Hinh-8

Dan xe tay ga Honda SH 150i bien khung, gia chat tai VN-Hinh-9

Dan xe tay ga Honda SH 150i bien khung, gia chat tai VN-Hinh-10

Dan xe tay ga Honda SH 150i bien khung, gia chat tai VN-Hinh-11

Loạt xe Honda SH 150i “biển khủng” trăm triệu tại VN

(Kiến Thức) – Ngoài việc sở hữu từ 1 đến 2 chiếc xe máy tay ga Honda SH 125/150i, những người đam mê dòng xe ga hạng sang này còn khiến nhiều người “lác mắt” trước biển kiểm soát siêu độc.

Loạt xe Honda SH 150i “biển khủng” trăm triệu tại VN

Dan xe tay ga Honda SH 150i bien khung, gia chat tai VN

Dan xe tay ga Honda SH 150i bien khung, gia chat tai VN-Hinh-2

Dan xe tay ga Honda SH 150i bien khung, gia chat tai VN-Hinh-3

Dan xe tay ga Honda SH 150i bien khung, gia chat tai VN-Hinh-4

Dan xe tay ga Honda SH 150i bien khung, gia chat tai VN-Hinh-5

Dan xe tay ga Honda SH 150i bien khung, gia chat tai VN-Hinh-6

Dan xe tay ga Honda SH 150i bien khung, gia chat tai VN-Hinh-7

Dan xe tay ga Honda SH 150i bien khung, gia chat tai VN-Hinh-8

Dan xe tay ga Honda SH 150i bien khung, gia chat tai VN-Hinh-9

Dan xe tay ga Honda SH 150i bien khung, gia chat tai VN-Hinh-10

Dan xe tay ga Honda SH 150i bien khung, gia chat tai VN-Hinh-11