Lạc bước vào công viên khủng long gây ám ảnh

Công viên khủng long ở Beaver, Arkansas từng là công viên theo chủ đề lớn nhất thế giới, tuy nhiên sau khoảng thời gian bị đóng cửa nơi này trở nên hoang tàn.

Lạc bước vào công viên khủng long gây ám ảnh