“Không chấp nhận cán bộ phòng chống tội phạm trở thành tội phạm”

“Giả sử nếu anh là cán bộ trong cơ quan kiểm tra, hay cơ quan thanh tra mà lại vi phạm, nhúng chàm thì làm sao có thể thanh tra, kiểm tra một cách công tâm, minh bạch được. Chính vì thế, phải có sự sàng lọc để có đội ngũ tinh thông, tinh nhuệ, hết lòng vì nhân dân”, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nói.

“Không chấp nhận cán bộ phòng chống tội phạm trở thành tội phạm”