Khám phá loài hoa bóng ma, loài hoa của thế giới ngầm

(Kiến Thức) – Không như các loài thực vật khác, loài hoa của thế giới ngầm có màu trắng, không có diệp lục. Thay vì tạo quang hợp, nó sống ký sinh. Thân cây đôi khi toàn trắng, nhưng thường có nhiều đốm đen, hồng nhạt.

Khám phá loài hoa bóng ma, loài hoa của thế giới ngầm

Kham pha loai hoa bong ma, loai hoa cua the gioi ngam

Kham pha loai hoa bong ma, loai hoa cua the gioi ngam-Hinh-2

Kham pha loai hoa bong ma, loai hoa cua the gioi ngam-Hinh-3

Kham pha loai hoa bong ma, loai hoa cua the gioi ngam-Hinh-4

Kham pha loai hoa bong ma, loai hoa cua the gioi ngam-Hinh-5

Kham pha loai hoa bong ma, loai hoa cua the gioi ngam-Hinh-6

Kham pha loai hoa bong ma, loai hoa cua the gioi ngam-Hinh-7

Kham pha loai hoa bong ma, loai hoa cua the gioi ngam-Hinh-8

Kham pha loai hoa bong ma, loai hoa cua the gioi ngam-Hinh-9

Kham pha loai hoa bong ma, loai hoa cua the gioi ngam-Hinh-10