[Infographic] Facebook lấy dữ liệu người dùng từ những nguồn nào?

Facebook có quyền truy cập nội dung trên điện thoại của bạn, từ danh bạ tới lịch sử cuộc gọi và tin nhắn.

[Infographic] Facebook lấy dữ liệu người dùng từ những nguồn nào?