Giả Nãi Lượng miệt mài đóng phim mặc scandal vợ ngoại tình

(Kiến Thức) – Giả Nãi Lượng bận rộn quay phim ở Tô Châu cũng như tham gia ghi hình cho chương trình Tết nên không thể đón năm mới cùng con gái và bố mẹ. Gần đây, anh trở thành tâm điểm khi bà xã Lý Tiểu Lộ vướng ồn ào ngoại tình.

Giả Nãi Lượng miệt mài đóng phim mặc scandal vợ ngoại tình

Giả Nãi Lượng miệt mài đóng phim mặc scandal vợ ngoại tình

(Kiến Thức) – Giả Nãi Lượng bận rộn quay phim ở Tô Châu cũng như tham gia ghi hình cho chương trình Tết nên không thể đón năm mới cùng con gái và bố mẹ. Gần đây, anh trở thành tâm điểm khi bà xã Lý Tiểu Lộ vướng ồn ào ngoại tình.

Giả Nãi Lượng miệt mài đóng phim mặc scandal vợ ngoại tình