“Dung nhan” trái phật thủ Thịnh-Suy-Bĩ-Thái chục triệu không mua nổi

Trái phật thủ”khủng” Thịnh-Suy-Bĩ-Thái này được coi là “của hiếm” của anh Duy, chủ vườn phật thủ Tâm An ở Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội.

"Dung nhan" trái phật thủ Thịnh-Suy-Bĩ-Thái chục triệu không mua nổi