Bắc Bộ chuyển lạnh vào cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, tuần tới, Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 6/4, ngày 7/4; sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng, trời chuyển rét.

Bắc Bộ chuyển lạnh vào cuối tuần

Phía Tây Bắc Bộ

 

Ngày 01/4, mây thay đổi,có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 02 đến ngày 05/4, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 06 đến ngày 10/4, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 06, ngày 07; sau có mưa vài nơi. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng, trời chuyển rét.

Phía Đông Bắc Bộ 

Từ ngày 01đến ngày 04/4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiềuhửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Ngày 05/04, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm, vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 06 đến ngày 10/04, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 06, ngày 07; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Đêm và sáng, trời chuyển rét.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 01 đến ngày 05/4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trưa chiều có nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 06 đến ngày 10/04, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 06, ngày 07; sau phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rải rác đến ngày 08. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Đêm và sáng, phía bắc trời chuyển rét, phía nam trời lạnh.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 01 đến ngày 05/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Từ ngày 06 đến ngày 10/4, nhiều mây, phía bắc có mưa rào và dông rải rác tập trung từ chiều tối và đêm ngày 06 đến ngày 08; Phía nam phổ biến có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Tây Nguyên

Từ ngày 01đến ngày 05/4, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 06 đến ngày 10/4, mây thay đổi nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Từ ngày 01 đến ngày 06/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, miền đông có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Từ ngày 07 đến ngày 10/4, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 01 đến ngày 05/4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiềuhửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ ngày 06 đến ngày 10/4, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 06; ngày 07, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Đêm và sáng, trời chuyển rét