Ảnh: Bến xe, đường phố Hà Nội thưa vắng lạ thường chiều 29 Tết

Ngày 14/2 (tức 29 Tết), ngày đầu chính thức nghỉ Tết, các bến xe, đường phố Hà Nội đều rất thông thoáng, khác hoàn toàn so với những Tết trước đây.

Ảnh: Bến xe, đường phố Hà Nội thưa vắng lạ thường chiều 29 Tết